Jdi na obsah Jdi na menu
 


XIII. Valný sněm Junáka

20. 4. 2011

 

XIII. Valný sněm Junáka

img_2387.jpg

 

Valný sněm Junáka je nejvyšším orgánem naší organizace. Koná se zpravidla jednou za tři roky.

Valnému sněmu Junáka přísluší :

- schvalovat, případně měnit Stanovy Junáka,

- schvalovat zprávu o činnosti a zprávu o  

  hospodaření předloženou Náčelnictvem Junáka,

- vzít na vědomí zprávu Ústřední revizní komise 

  Junáka a zprávu Rozhodčí a smírčí rady Junáka,

- přijímat usnesení závazná pro všechny členy a

  orgány Junáka

 

   XIII. Valný sněm Junáka se uskutečnil 15.-17. dubna 2011 v Kolíně a právě náš okres se stal pořadatelem a organizátorem této akce. Aby vše proběhlo tak jak má, museli jsme společně celý rok intenzivně pracovat, zajišťovat, organizovat a shánět. K tomu všemu je třeba neuvěřitelné množství lidí. Byl vytvořen realizační tým (tvrdé jádro celé akce), jehož členy byli Korádo, Hykšák, Michal, Pú, Hali a moje maličkost. Následovalo vytvoření jednotlivých pracovních skupin pro každou oblast a ustanovení jejich vedení. Tito „šéfové“ sekcí si zajistili potřebný počet spolupracovníků a pustili se do práce. Není možné vše popsat slovy, představte si nekonečnou práci při zajišťování ubytování, stravy, techniky, materiálu a všeho dalšího potřebného….

   A hle, ono to fungovalo. Díky všem našim střediskům a jejich ochotě pomoci jsme vytvořili solidní zázemí pro uskutečnění Valného sněmu. A když přišel den „D“, vše šlapalo jak mělo. Sněm proběhl a všichni byli spokojeni.

img_2388.jpg

   Závěrem bych chtěl poděkovat všem bratrům a sestrám, kteří bez ohledu na svůj volný čas a fin. prostředky pomohly s jeho realizací a svých úkolů se zhostili se ctí. A taky děkuji členům našeho Kouřimského střediska Kapymu, Helpíkovi, Sixtíkovi a Janetce za to, že mi pomohli a ani moc nereptali J.

                                         Kojot

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář